SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Trọng tâm ôn kiến thức - Luyện kỹ năng Ngữ Văn 12