SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

54 đề trắc nghiệm Tiếng Anh thi lớp 10 (có đáp án)